Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA KOMENDA

OZNANILA VELIKE NOČI - 4.4.2021

 

PONEDELJEK

5.4.

Velikonočni ponedeljek

  7.00   +Prgoznikovi in Škletovi

10.00   +Angela Špenko obl. in za zdravje

TOREK

6.4.

Torek v velikonočni osmini

19.00   +Jože in Štefka Ulčar      

SREDA

7.3.

Sreda v velikonočni osmini

19.00  +Jožef Šorn, 30.dan

           +Rudolf in Danica Jeraj

ČETRTEK

8.4.

Četrtek v velikonočni osmini

  19.00  +Luka Šmid, 8. dan

           +Vid in Majda Križman, Janez Jagodic

PETEK

9.4.

Petek v velikonočni osmini

  19.00   +Zofija Koritnik, 8. dan

             +Jakob Pogačar

SOBOTA

10.4.

Sobota v velikonočni osmini

19.00   +pok. Kociprovi

NEDELJA

11.4.

  BELA NEDELJA

  7.00    za žive in pokojne župljane

 10.00   +Čubrovi

             +Cilka Ručigaj

Od 1. do 11. aprila je prepoved obiska verskih obredov za vernike. Maše, kot so oznanjene in obrede, bo župnik opravil sam.

Po Beli nedelji bomo spremljali nova navodila za obisk svete maše, zagotovo pa bo tudi letos odpadlo zaobljubljeno romanje na Homec.

V času prepovedi obiska bosta v nedeljo dve opravljeni maši, namena pol devete in desete ure se združita v sveto mašo ob 10. uri.

Mašne namene lahko oddate v poštni nabiralnik pri vhodu.

Za Luka Šmida bo osmi dan 8. aprila, 30. dan 29. aprila. Za pokojnega so darovali za dva maši in za cerkev kmetje iz župnije, prav tako za dve družina Janežič, po eno pa Španov, Branka Jeretina Magister, Janez Pogačar, Marjan in Romana Capuder, zaposleni v kmetijski zadrugi Komenda in družina Erent. Osem maš je oddanih za pokojnega. Osmi dan za Zofijo Koritnik bo 9. aprila, 30. dan 27. aprila. Za pokojno so po eno mašo darovale družine Španko., Vidmar in Zalokar. Tri maše so oddane za pokojno. Za Roka Zabreta so po eno mašo darovali pritrkovalci in družina Perme. Ostale oddane maše so: za pok. iz družine Humar in Ocepek, za Metoda Piriha, na čast Sv. Jožefu, v zahvalo in za Jerajeve iz Žej.

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF