Preskoči na vsebino


Obnova stavb

V preteklih dneh smo imeli srečanje Gospodarskega sveta župnije. Ogledali smo si, kako poteka obnova in tudi pripravili načrt za naprej. Pogovor o obnovi je stekel tudi na Župnijskem pastoralnem svetu. Ker v glavnem obnavljamo iz darov vernikov in gre za precej velik projekt, bomo občasno objavili, kakšno je stanje in kako potekajo dela.

Župnišče je sedaj statično sanirano (namesto lesenih so stropi betonski, velbi so ohranjeni, stavba je protipožarno in protipotresno zaščitena ter povezana s sidri, odstranjeni so vsi ometi,  vgrajena je groba napeljava za vse priključke in instalacije – elektrika, voda, telefon, …). V spodnjih prostorih smo uredili en prostor za pastoralne namene – veroučno učilnico in srečevanje skupin. Srednji del bo služil za bivanjske prostore (pisarno, arhiv, domovanje župnika), prostor na podstrešju bo pozidan in pripravljen za večnamenske prostore. V kratkem nas čaka obnova strehe. Na svetu smo pregledali ponudbe in se dogovorili z izvajalcem. Po zaključku grobih del, bomo pristopili k obnovi starih objektov, ki so bili v preteklosti namenjeni kmetovanju.

Ko bodo dokončani ti prostori (učilnice, prostori za pevce, Karitas, skavte …), se bomo vrnili na dokončanje župnišča. Nekoč naj bi župnijske prostore spet preselili tja, kjer so bili, v kaplaniji bodo bivanjski prostori.

Dela opravljajo izvajalci vestno in temeljito. Arhitekt, projektant in statik delo spremljajo tedensko.

Zaenkrat je župnija finančno sposobna kriti stroške, upamo tudi na obljubljeno dotacijo s strani Občine. Gradi se torej z lastnimi sredstvi, za sedaj ne želimo najemati kreditov. Kljub recesiji in težjemu življenju vseh ljudi smo se odločili za nekaj korakov, ki so povabilo in ne prisila.

Dogovorili smo se, da za potrebe župnije tiste mesece, ko sicer ni darovanja (ofra), oznanimo ofer za stroške obnove. To bo na začetku decembra, marca ali aprila (odvisno od datuma Velike noči), maja ter julija in avgusta.  V letu 2000 in 2001 smo darove, ki ste jih osebno prinesli v župnišče (in so bili višji od 5.000 SIT) vpisali v knjigo za darove (Posebni darovi). Vpisovali smo namenske darove ali darove za cerkev ob pogrebih in drugih priložnostih. Takrat ste zbrali 9.500 €. Prav tako ste bili povabljeni k darovanju v letu 2004, 2005 in 2006, ko smo obnavljali klopi, spovednice in napeljali ogrevanje v cerkvi. Zbranega je bilo 57.000 €. 20 župljanov je v ta namen podarilo tudi les.

Ob zdajšnji obnovi bomo vsak dar nad 50 € zapisali v knjigo.
Print Friendly and PDF