Osnovne informacije o župniji SVETE MAŠE so v župnijski cerkvi ob nedeljah ob 7. uri zjutraj in 10. uri dopoldne, ob delavnikih pa ob 18. uri (v poletnem času ob 19. uri). Ob sredah so svete maše tudi na podružnicah  izmenično na Križu, v Mostah in Suhadolah ob 17. uri (v poletnem času ob 18. uri). ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je vsak četrtek eno uro pred sveto mašo in vsako nedeljo pol ure pred deseto sveto mašo. KRŠČEVANJE je vsako drugo nedeljo v mesecu po deseti sveti maši, če ni oznanjeno drugače. Prijavite se z družinsko knjižico in rojstnim listom, botri naj poskrbijo za potrdilo pri domačem župniku. PRILOŽNOST ZA SPOVED v župnijski cerkvi je pred vsako nedeljsko ali praznično sveto mašo, pred sveto mašo na prvi petek, na željo pa tudi v drugih terminih. CERKVENA POROKA: zaročenca naj se prijavita v župnišču vsaj dva meseca pred poroko s potrdilom o opravljenem tečaju za zaročence. KRŠČANSKI POKOP: prijavite ga z zdravniškim potrdilom o smrti. Namesto cvetja lahko darujete za svete maše, v dober namen, za potrebe Cerkve ali Karitas. OGLED CERKVE IN GLAVARJEVE KNJIŽNICE po predhodni najavi v Župnijskem uradu Komenda. ŽUPNIJSKA PISARNA je zagotovo odprta vsak dan po sveti maši, v ostalih terminih pa, kolikor dopuščajo župnijske obveznosti.https://zupnija-komenda.rkc.si/index.php/content/display/89