Preskoči na vsebino


Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu

 

POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

 

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti Jezusovemu in Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest otrok.

Mati Marija, jaz (ime in priimek) se danes posvetim tvojemu Brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svojo materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.

Gospod Jezus, po Marijinem Brezmadežnem Srcu se posvetim tvojemu svetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.

Presveto Srce Jezusovo, Brezmadežno Srce Marijino, s tem dejanjem svoje volje vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev Troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.

Obljubljam, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in Cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnosti ter se trudil sodelovati in zadoščevati na prve petke ter sobote za svoje grehe in grehe vsega človeštva.

Presveto Srce Jezusovo, Brezmadežno srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje. Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.

Lokacija:
Print Friendly and PDF