Preskoči na vsebino


Obvestilo o delih pri obnovi na cerkvenem hribu

Marca smo končali še z zadnjimi sanacijskimi deli v župnišču (utrjevanje notranjih sten). 

V župnišče smo v grobo obnovo vložili približno 110.000 €. Plačali smo tudi polovico projektne dokumentacije (25.000 € od zahtevanih 52.000 €). Z dodatnimi ofri in posebnimi darovi za sedaj lahko krijemo stroške obnove (posebne darove za obnovo je doslej darovalo 54 posameznikov ali družin).

V prihodnjih mesecih bo na vrsti rušenje dveh stavb (hleva in »šupe« oz. lope). Ob tem bo potrebno obnoviti tudi del pokopališkega zidu, ki meji na zahod in je viden med dvema stavbama. Na tem zidu je na pokopališču vzidano tudi nekaj nagrobnih plošč. 21. februarja smo imeli sestanek z občinsko upravo in z nekaterimi lastniki grobov, ki imajo vzidane nagrobnike v pokopališkem zidu. Uprava nas je prosila, naj tudi prek oznanil sporočimo lastnikom, da se bo ta del zidu obnovil. Vsi lastniki naj se za rešitev obračajo na Občinsko upravo (rok za odstranitev je 30. april), ko bomo začeli zid obnavljati. Za sam postopek je zadolžena uprava Občine, ker upravlja z pokopališčem.

Ob tem bi prosili, da se za kakršna koli vprašanja glede raznih težav ali želja (ozvočenje za praznik vseh svetih, vprašanje sveč, morda smeti …) obračate na pravi naslov (to ni Župnijski urad). Župnija Komenda ne pobira najemnine za grobove, pač pa tisti, ki ima pokopališče v najemu. Hvala za razumevanje.
Print Friendly and PDF